Privacyverklaring

Ik hecht veel belang aan de privacy van bezoekers van deze site, potentiële klanten en werkgevers.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Dit gebeurd steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene informatie

Tim Cooreman
Zamanstraat 24
9160 Lokeren
www.cooreman.net

Tim Cooreman verwerkt persoonsgegevens van zowel bezoekers als potentiële klanten / werkgevers.
Hiervoor treedt ik op als verwerker.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

 1. Gegevens inkijken
 2. Je kan je gegevens raadplegen door contact op te nemen met Tim Cooreman.
  Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan met hem contact op via het e-mailadres tim@cooreman.net.

 3. Gegevens verbeteren of aanvullen
 4. Zijn bepaalde gegevens die ik geregistreerd heb niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

 5. Gegevens verwijderen
 6. Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 7. Gebruik van gegevens beperken
 8. Een aantal gegevens verwerken we op basis van een gerechtvaardigd belang. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen, waarover we u dan ook informeren.

 9. Rechten uitoefenen
 10. We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen uw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van uw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders uw gegevens gebruikt of misbruikt.

  Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Tim Cooreman via e-mailadres: tim@cooreman.net.

  Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en website.
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit.
Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer en btw-nummer.
Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en projecten.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken deze gegevens om op een correcte en vlotte manier te communiceren met (mogelijke) klanten / werkgevers dit in het kader van een (mogelijkse) contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

 • Een vlotte werking van de facturatie;
 • Communicatie;
 • Voor het afsluiten van domeinnamen en hosting;
 • Aanmaken van accounts bij derden.

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen klanten en leveranciers en onrechtstreeks via prospectiemiddelen (zoals Facebook, Instagram,…).

Bewaartermijn

Tim Cooreman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via https://cooreman.net/privacy/NL

Laatste aanpassing:
19/02/2020 door Tim Cooreman